Polityka Prywatności

  1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

  2. Użytkownik może na własne życzenie podać swoje dane osobowe celem:

    • otrzymywania newslettera;

    • nawiązania współpracy z WE the CROWD.

  3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, a także do zażądania ich usunięcia z naszych baz danych.

  4. Użytkownik ma prawo skontaktować się z WE the CROWD w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.