Idea

Jesteśmy fundacją i medium.

Fascynuje nas kultura partycypacji
i rozwiązań społecznościowych
w świecie web 2.0.

Opisujemy i wspieramy inicjatywy społecznościowe pod postacią
crowdfundingu, crowdsourcingu, sharing economy.
Razem z Wami budujemy gospodarkę opartą na talencie,
wiedzy i rozwiązaniach tworzonych przez i z myślą o 99%.


    • Fundacja


    • Medium